Kaikki tuotteet
Ortomat Herpola
Laboratoriotarvikkeet

Laitteet

 

Nesteen valopolymerisointiin (allasvalopolymerisaatio) perustuvissa 3D-tulostustekniikoissa nestemäinen valokovetteinen materiaali (hartsi) kovetetaan valon avulla. Useimmat valopolymeerit kovettuvat UV-valon vaikutuksesta mutta myös päivänvaloon perustuvia menetelmiä on olemassa. Allasvalopolymerisaatioon perustuvien tekniikoiden suurin ero on valonlähteessä. 

SLA (stereolithography) on yksi vanhimmista 3D-tulostustekniikoista. SLA-tulostimessa UV-laserin valopiste kohdistetaan peilien kautta rakennusalustaan. SLA-tulostimien nopeus vaihtelee erittäin paljon riippuen tulostettavan kappaleen monimutkaisuudesta. Perinteisen SLA-tekniikan rinnalle on tullut DLP (digital light processing) ja LCD (Liquid Chrystal Display). DLP-tekniikka (digital light processing) eroaa SLA-tekniikasta sillä, että siinä voidaan kovettaa kokonainen kerros kerralla, mikä on nopeampaa kuin laserpisteellä ”piirtäminen”. DLP-tulostimen valonlähde on UV LED -projektori. LCD-tekniikka, joka on näistä kolmesta toistaiseksi vähiten käytetty, muistuttaa osittain DLP-tulostusta. Myös siinä kovetetaan koko kerros kerralla mutta valonlähteenä on projektorin sijasta nestekidenäytön läpi loistava UV LED-valo. 

3D-tulostus on ainetta lisäävää valmistusta. Tulostussuunnat merkitään kirjaimin x (leveys), y (syvyys) ja z (korkeus). Vaakasuuntainen resoluutio eli xy-resoluutio viittaa pienimpään yksityiskohtaan, jonka tulostin voi tehdä yksittäisellä kerroksella. Mitä pienempi arvo, sitä tarkemmat yksityiskohdat ovat. Pystysuora resoluutio eli z-kerroksen paksuus on pienin korkeus, jonka tulostin voi luoda yhdellä ajolla. Mitä ohuemmat kerrokset, sitä sileämpi tulostuksen pinnasta tulee. Tulostaminen vie luonnollisesti enemmän aikaa, sillä tulostimen pitää luoda enemmän kerroksia (slices).

3D-tulostuksen tarkkuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin 3D-tulostetut osat vastaavat digitaalista mallia. Voisi ajatella, että mitä ohuempia kerroksia tulostetaan, sitä tarkempaa jälki on. Jokainen ylimääräinen kerros kuitenkin lisää tulostusaikaa ja 100 μm (mikrometri, micron) kerrokset ovat täysin riittäviä. Sitä ohuemmat z-kerroksen paksuudet eivät vaikuta juurikaan mittatarkkuuteen. Itse asiassa z-kerroksen paksuus vaikuttaa kaikkein eniten pinnan sileyteen. X- ja y-akseli vaikuttavat eniten mittatarkkuuteen, etenkin kaarevia muotoja tulostaessa. Esim. hyvin istuvan kruunun toleranssi on 50 μm. Tämän lisäksi tulostussuunnalla on merkitystä tarkkuuteen. Asento voi olla pysty, vaaka – tai jopa kallistettu. Mekaaniset komponentit vaikuttavat prosessin laatuun. Myös materiaalilla ja jälkikäsittelyllä on tärkeä merkitys mittatarkkuudessa. Paras keino selvittää tulostimen mittatarkkuus on tehdä testitulostus. Sen jälkeen testitulostus skannataan ja sitä verrataan alkuperäiseen.

3D-tulostimen valinta

Imprimo-System