Kaikki tuotteet
Takaisin ylös
Ortomat Herpola
Laboratoriotarvikkeet

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Laatimispvm: 2018-05-04

Rekisterinpitäjä

Ortomat Herpola Oy, Artukaistentie 15, 20240 TURKU

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jussi Herpola, Artukaistentie 15, 20240 TURKU
jussi.herpola@ortomat-herpola.fi

Rekisterin nimi

Ortomat Herpola markkinointi- ja uutiskirjerekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Kerätään internetissä asiakkaan suostumuksella

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojanne ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietojanne ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot: Rekisteri sijaitsee emaileri-palvelimella (www.emaileri.fi), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja emaileri-palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Tarkastuspyyntö osoitetaan:

Ortomat Herpola Oy, Jussi Herpola / jussi.herpola@ortomat-herpola.fi
Artukaistentie 15, 20240 TURKU

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Korjauspyyntö osoitetaan:

Ortomat Herpola, Jussi Herpola / jussi.herpola@ortomat-herpola.fi
Artukaistentie 15 20240 TURKU

Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:

Ortomat Herpola, Jussi Herpola / jussi.herpola@ortomat-herpola.fi
Artukaistentie 15 20240 TURKU

Aloitus Hae Kirjaudu Soita